Sprawdź możliwość obniżenia kosztów
posiadanego ubezpieczenia
OC NNW AC
Marka
Model
Rok produkcji
Rodzaj paliwa
Czy pojazd będzie
wykorzystywany do
celów zarobkowych?
Poprzedni
zakład ubezpieczeń
Właściciel
Płeć
kobieta
mężczyzna
Kod pocztowy
miejsca zamieszkania
Rok
urodzenia
Rok wydania
Prawa jazdy
Wysokość zniżki bądź
zwyżka na ostatnio
wystawionej polisie
Liczba szkód w
ciągu ostatnich 5 lat
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wyliczenia
składki ubezpieczenia zgodnie z regulaminem serwisu
Uzupełnij swoje dane,
skontaktujemy się z Tobą
w ciągu 24 godzin !
Imię
Nazwisko
Nr telefonu
adres email