Finance Group sp. z o. o.  jest firmą specjalizującą się w świadczeniu kompleksowych usług doradztwa finansowego w zakresie pozyskiwania kapitału dla Klientów indywidualnych i biznesowych, a także doradztwa technicznego oraz opiniowania innowacyjności rozwiązań. Strategia działania spółki oparta jest na szczegółowej analizie potrzeb i preferencji Klienta oraz na znalezieniu optymalnych rozwiązań biznesowych. Finance Group sp. z o. o. dąży do dokładnego poznania sytuacji panującej na rynku, aby realistycznie określić szanse i zagrożenia płynące z planowanej działalności. Bazując na rzetelnej wiedzy i analizie zgromadzonych informacji, firma wspiera procesy decyzyjne Klienta. Finance Group sp. z o. o. świadczy usługi z zakresu pozyskiwania dotacji ze środków publicznych ( środki unijne, Urząd Pracy, PFRON ), tworzenia dokumentacji niezbędnej w procesie pozyskania dofinansowania ze źródeł niepublicznych oraz pomocy w uruchamianiu działalności gospodarczej, a także doradztwa technicznego i opiniowania innowacyjności rozwiązań (opinie o innowacyjności, ekspertyzy techniczne, wdrożenia, koncepcje rozwiązań, dokumentowanie rozwiązań, outsourcing projektowy).  Misją firmy jest kreowanie postaw innowacyjnych oraz wspieranie działań przedsiębiorczych. Bazując na rzetelnej wiedzy i analizie zebranych informacji, Finance Group sp. z o. o. opracowuje najefektywniejsze metody pracy z orientacją na długofalowe osiąganie korzyści przez Klientów Spółki.

Finance Group sp. z o. o.
Ul. Arctowskiego 28/1
53-211 Wrocław
NIP 8851634950
Kontakt:
biuro @ finance-group.pl
tel. 51-40 625 96
fax. 71-73 814 22
O Finance Group
Regulamin
Kariera
Preinkubacja

Formularz kredytowy
Formularz ubezpieczeniowy

Newsletter

Akceptuje Regulamin